Į pirmą puslapį Apie šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresėlę  
       Apie lankymąsi     Relikvijos     Kelionės     Maldos     Pasirengimas     Kontaktai    Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė  
 

Relikvijų kelionės

Kaip paremti relikvijų lankymąsi Lietuvoje?

Kviečiame tapti šio rožių lietaus dalininku – melstis už pasirengimą ir kiekvieną kokiu nors būdu dalyvausiantį relikvijų pagerbimo kelionėje, įsijungti į pamaldų ir budėjimų planavimą bei organizavimą, dalyvauti pasirengimo evangelizaciniuose ir katechezės užsiėmimuose, prisidėti pinigine auka...

Relikvijų atvežimo, draudimo, visų su vizitu susijusių organizacinių reikalų bei evangelizacinių renginių išlaidoms padengti paskirta sąskaita banke. Reikalingus duomenis rasite ...

Kelionės po kitus kraštus ir nuorodos

Sanctuaire de Lisieux

Relikvijos Lenkijoje 2005 m.

 
     
     
     

 

 

 

 

 

 
       
  © Paštuvos Šv. Juozapo ir šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės basųjų karmeličių vienuolynas, 2006 ^^^              KIT, 2006