Į pirmą puslapį Apie šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresėlę  
       Apie lankymąsi     Relikvijos     Kelionės     Maldos     Pasirengimas     Kontaktai    Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė  
 

MALDos

 

MALDA RENGIANTIS RELIKVIJŲ SUTIKIMUI

Šventoji Kūdikėlio Jėzaus Terese,
nuolankumo, pasitikėjimo ir meilės pavyzdy!

Siųsk mums iš dangaus aukštybių rožes,
kurių pilnos Tavo rankos:

nuolankumo rožę, kad įveiktume savo puikybę ir
priimtume Evangelijos jungą;

pasitikėjimo rožę, kad visiškai atsiduotume Dievo valiai ir ilsėtumės Jo Gailestingume;

meilės rožę, kad atvertume savo glėbį malonei ir
pasiektume vienintelį tikslą,
kuriam Dievas sukūrė mus pagal savo paveikslą ir panašumą,
mylėti Jį ir padėti kitiems Jį mylėti.

Tu, kurios „dangus daryti žemėje gera“,
padėk man ... (paminime savo reikalą)
ir užtark mane pas Viešpatį dėl Jo garbės ir šlovės.

Amen.

 
       
  © Paštuvos Šv. Juozapo ir šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės basųjų karmeličių vienuolynas, 2006 ^^^              KIT, 2006