Į pirmą puslapį Apie šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresėlę  
       Apie lankymąsi     Relikvijos     Kelionės     Maldos     Pasirengimas     Kontaktai    Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė  
 

Kontaktai

Šventosios Kūdikėlio Jėzaus ir Švč. Veido Teresės relikvijų lankymosi Lietuvoje koordinacinėje organizatorių grupėje – Lietuvos karmeličių, įvairių vyrų ir moterų vienuolijų atstovai, kunigai ir pasauliečiai, vyskupijų atstovai ar šv. Teresėlės „bičiuliai“. Kiekvienoje vyskupijoje sudaroma atsakingųjų grupė, kuri per vyskupijos atstovą palaikydama ryšį su koordinacine grupe savo darbus derina su vietos vyskupu, parapijomis ir vyskupijoje įsikūrusiomis kongregacijomis. Rengiantis relikvijų atvykimui, ne tik „planuojamas kelias“ vyskupijose, rengiami relikvijų gerbimo pamaldų pasiūlymai, bet rūpinamasi ir informacijos skleidimu, parengiamąja katecheze, reikalingos medžiagos parengimu ir leidyba, renkamos aukos.

Koordinacinė grupė

Ses. Rozana Graulich (Aušros Vartų Marijos ir šv. Teresėlės bendruomenė), ses. Jėzaus Širdies Teresė OCD (Paštuvos basųjų karmeličių vienuolynas), t. Jonas Savickas FJ (Vilniaus šv. Jono teologo vienuolynas), kun. Algirdas Jurevičius (Kaišiadorių vyskupo generalvikaras), br. Pranciškus (Baltriškių Tiberiados bendruomenės vienuolynas) ir kiti.

Koordinacinės grupės sekretoriatas – Paštuvos basųjų karmeličių vienuolyne:

  Ses. Jėzaus Širdies Teresė OCD
  Šv. Juozapo ir šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės basųjų karmeličių vienuolynas
  Paštuvos k., Raudondvario sen., Kauno r.
  El. paštas: [email protected]

Rekvizitai norintiems paaukoti

Šv. Teresėlės relikvijų kelionę Jūs galite paremti malda ir auka,

  skambindami telefonais
  8 900 70007 (5 Lt auka),
  8 900 80008 (10 Lt auka)

arba

  aukas pervesdami į banko sąskaitą:
  Aušros Vartų Marijos ir šv. Teresėlės bendruomenė (šv. Teresėlės vizitui)
  Įmonės kodas 192058768
  Sąskaitos nr. LT767010900000701601
  AB Ūkio bankas, Ukmergės filialas.

kun. Kastytis Šulčius LAUKIA jŪSŲ KLaUSIMŲ

Kun. Kastyčiui rašykite el. paštu: [email protected]

 
       
  © Paštuvos Šv. Juozapo ir šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės basųjų karmeličių vienuolynas, 2006 ^^^              KIT, 2006